messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
folder การประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา อบต.ลานหอย สมัยสามัญที่ 4 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.ลานหอย สมัยสามัญที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศสภา อบต.ลานหอย เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ลานหอยสมัยสามัญที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 คร้ังี่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
เรื่อง การประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย