องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ตรวจคัดกรองยาเสพติดบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วตำบลลานหอย ได้ดำเนินกิจกรรมตรวจคัดกรองบุคลากรในสังกัด โดยปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย ในการดำเนินการตรวจคัดกรองยาเสพติดให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จำนวน 35 คน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผลลบทั้ง 35 คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย