ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562 ประจำปีภาษีพ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : CFu57uDThu11041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้