ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง