ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4784 สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-001 ( กองสาธารณุข ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง