ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าพื้นที่จัดทำเว็ปไซด์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง