ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม ( นม ) ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง