ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำว่าว,จัดทำพานพุ่มดอกไม้สด,จัดหาดอกบัว,จัดทำวิดีทัศน์,เช่าชุดไทยพร้อมแต่งหน้าเพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง