ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ( ราคารวมติดตั้ง ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง