ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-45-0002 และ 420-48-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง