ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าพื้นที่ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง