ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง, และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง