ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสท.ถ.69-012 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอยกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง