messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ลานหอย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสี่อมสภาพ อบต.ลานหอย grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสี่ยมสภาพ ศพด. grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง หมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ( สะดือน้ำ ) หมู่ที่ 10 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองทุ่งเกวียน หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองมะค่า หมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย grade
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview283
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview555

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย