องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562 ประจำปีภาษีพ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ใด้ขึ้นทะเบียนใว้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โปรดนำสัตว์เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่อาคารอเนกประสงค์หมู grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการติดตั้งพลังงงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 3 บ้านเชิงคีรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโคนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลาน
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview418

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย