องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจินตนา พุ่มทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-01177830
นางสาวสิริประภา ฟองสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 088-1456643
นายอดิเรก พรมมี
จ้างเหมาบริการ
โทร : 083-1663717


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย