messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสิริประภา ฟองสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 088-1456643
นางสาวสิริประภา ฟองสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 088-1456643
นายอดิเรก พรมมี
จ้างเหมาบริการ
โทร : 083-1663717
นายทรงวุฒิ อ่วมปิ่น
จ้างเหมาบริการ
โทร : 089-6169271

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย