messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ( อัคคีภัย ) หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย[2 พฤษภาคม 2567]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567[25 เมษายน 2567]
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง[18 เมษายน 2567]
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567[11 เมษายน 2567]
จิตอาสาพัฒนาริมสองข้างทาง[29 มีนาคม 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียติฯ [23 มีนาคม 2567]
1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย[20 มีนาคม 2567]
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567[18 มีนาคม 2567]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ออกสำรวจการจัดทำถังขยะเปียก[11 มีนาคม 2567]
แจกผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุน[8 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 124 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย