messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ลานหอย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสี่ยมสภาพ ศพด. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสี่อมสภาพ อบต.ลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ลานหอย ครั้งแรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
อายุการใช้งานและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย " นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก"เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่อาจเกิดในช่วงฤดูหนาว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
การป้องกันการเผาในที่โล้งทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างตามโครงการซ่อมแซมสื่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ( งบกลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างตามโครงการซ่อมแซมสื่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ( เงินสะสม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
การยื่นหนังสือรับรองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 282 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย