องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562 ประจำปีภาษีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ใด้ขึ้นทะเบียนใว้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โปรดนำสัตว์เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่อาคารอเนกประสงค์หมู poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการติดตั้งพลังงงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 5 บ้านหนองเฒ่า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการติดตั้งพลังงงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 3 บ้านเชิงคีรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลู poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของนายก อบต.ลานหอย ให้รองนายก อบต.ลานหอย ปฎิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
photo เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา อบต.คร้ังแรก คร้ังที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บันทึกส่งมอบระบบประปาแบบผิวดิน ขนาดกลาง ขนาด 15 ลบ.ม. หมู่ที่6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายการสำรวจสินทรัพย์(แบบอปท.-สท.1)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
photo องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลานหอยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
1 - 20 (ทั้งหมด 139 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย