messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
account_box กองช่าง
นายประวิทย์ มากอยู่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-41781993
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โทร : -
(นายธรรมนูญ จันทร์เทศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 08-9707-3577
(นายสุเมธ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09-6068-8949

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย