messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองทุ่งเกวียน หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ พร้อมก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ( สะดือน้ำ ) หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองหัวดงดำ หมู่ที่ 6 ตำบลลานหอย
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองมะค่า หมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ( ไตรมาสที่ 2 ) เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองหัวดงดำ หมู่ที่ 6 ตำบลลานหอย
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีรวงเงิน 500,000 บาทในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังในเขตพื้นที่่ หมูที่ 3,5,6 และหมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ( ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประชาสัมพันธ์รายงานการสำรวจสินทรัพย์ (แบบ อปท-สท1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.ซอยสัมพันธ์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำชัย หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าบนเนิน หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยอุดมสุข-คลองทุ่งเกวียน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านเตาปูน หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คศล.ซอยยายงก หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า ( สท .ถ.69-022 ) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ส.ถ.69-008 สายบ้านวังตะแบก-ลานไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
1 - 20 (ทั้งหมด 114 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย