messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(คลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code


info ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ขอเชิญชวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

(คลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ( อัคคีภัย ) หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567
จิตอาสาพัฒนาริมสองข้างทาง
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียติฯ
1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ลานหอย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสี่อมสภาพ อบต.ลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสี่ยมสภาพ ศพด. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย