messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
find_in_page ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
ประชาสัมพันธ์สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย