messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาโครงการถนนดินลูกรัง ซอยอุดมสุข-คลองทุ่งเกวียน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าบนเนิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำชัย หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ซอยสัมพันธ์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านวังเตาปูน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ( ราคารวมติดตั้ง ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.ซอยยายงก หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างโครงการวางท่อประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็งตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านวังเตาปูน หมู่ที่ 6 บ้านวังเตาปูน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จำนวน 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง ในเขตพื้นที่ อบต.ลานหอย หมู่ที่ 3,5,6,7,9,10 ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ในเขตพื้นที่ อบต.ลานหอย หมู่ที่ 5,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า (สท.ถ. 69-022 ) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 429 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,716 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.69-008 สายบ้านวังตะแบก-ลานไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนองหอยและสายเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอยประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed จ้างเหมาขุดสะดือน้ำคลองกระพง หมูที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 299
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายไล้ หมูที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 311
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งพลังงงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 331
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 5 บ้านหนองเฒ่า ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) ตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลานหอย จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed จ้างก่อสร้างโิครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 367
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโคนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 357
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. 69-005 บ้านไร่เต็ง หมู่ที่ 9 ตำบลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 357
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 468
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 378
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 392
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 406
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 380
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) เนื่องจากหยุดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID ) สำหรับ สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.ลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 389
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 สายปรักพังภู้,สายทุ่งขี้อ้าย และถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายทางเข้า สนง.อุทยาน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม ( นม ) ตามโครงการอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 393
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 400
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไรเต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 451
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 456
rss_feed จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบสำหรับการผลิตประปา หมูที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 482
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ามกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 507
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลนหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 476
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 491
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 503
1 - 50 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย