messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 นายสุวิชา นนทสุวรรณ เมื่อ : 2023-07-30 03:04:40 ดู : 20 1
จะไปขอทะเบียนบ้านชั่วคราว ติดต่อตรงไหน เตรียมอะไรไปมั่ง นายลำภู อ่วมปิ่น เมื่อ : 2022-12-20 02:52:26 ดู : 21 1
จะไปเขียนคำร้องต้องเตรียมอะไรบ้าง วิทยา เมื่อ : 2022-01-31 14:42:29 ดู : 30 2
จะต้องไปเสียภาษีประมาณเดือนไหนครับ อภิสิทธิ์ เมื่อ : 2022-01-31 14:38:31 ดู : 22 1
จะไปขอใช้ไฟฟ้า ฉลอม เมื่อ : 2021-04-02 14:13:23 ดู : 44 1
การจ่ายเกี่ยวกับภาษี ประสาร เมื่อ : 2021-04-02 14:06:24 ดู : 38 1

ทั้งหมด 6 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย